© Versie 12.0 Januari 2023

Wat is Cesartherapie

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode gericht op de behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houdings- of bewegingspatroon en al dan niet veroorzaakt worden door een bepaalde afwijking of ziekte.

De basisgedachte

Een verkeerde houding of beweging kan pijn veroorzaken. Oefentherapie is gericht op het verminderen/wegnemen van klachten, door het bewust worden en doorbreken van gewoontes in houding en beweging. Met andere woorden: de cliënt leert zijn klachten te begrijpen en er zelf iets aan te doen waardoor hij weer optimaal kan functioneren in zijn dagelijkse activiteiten. Een oefentherapeut is dus een bewegingscoach, die de cliënt leert welke houding of beweging het beste is om lichamelijke pijn te voorkomen.

De werkwijze

Tijdens de eerste behandeling zal de oefentherapeut, na registratie van uw gegevens en het in ontvangst nemen van de diagnose van de arts, samen met u de klacht(en) doornemen waarvoor u behandeld wilt worden. Daarna volgt een onderzoek waarbij de oefentherapeut door middel van het kijken naar uw lichaamshouding en beweging een verklaring probeert te vinden voor uw klachten. Aan de hand van de diagnose van de arts en de eigen diagnose van de oefentherapeut, de zogenaamde werkdiagnose, zal een behandelplan worden opgesteld. Als de oefentherapeut het behandelplan met u heeft besproken, krijgt u oefeningen om uw houding te verbeteren en uw klachten te verminderen. Daarbij wordt voortdurend rekening gehouden met uw mogelijkheden en eventuele beperkingen. De bedoeling is dat u na verloop van tijd de bewegingen juist uitvoert zonder er bij na te hoeven denken en dat u het geleerde in uw dagelijkse leven inpast waardoor uw klachten verminderen of verdwijnen. Aan het einde van elke behandeling wordt het behandelde samengevat en wordt er besproken wat u thuis kunt doen. Na afloop van de therapie zal de oefentherapeut het resultaat met u bespreken en zal verslag worden gedaan aan de arts. De oefeningen worden in de praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand gegeven in een speciaal daarvoor ingerichte oefenruimte voorzien van o.a. een grote spiegel. Indien de patient niet in staat is om naar de praktijk te komen kan er ook, op verwijzing van de arts, aan huis behandeld worden. Elke behandeling duurt ongeveer 30 minuten en is individueel.

Cesartherapie

Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand