MensActief netwerk

© Versie 14.0 Januari 2024

Algemeen

MensActief is een samenwerkingsverband van een vijftal oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit Midden-Zeeland. Ook de Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand maakt deel uit van dit initiatief. Het samenwerkingsverband is gestoeld op de volgende uitgangspunten: MensActief is een kwaliteitsnetwerk, dat is opgezet om een hoogwaardig kwaliteitsniveau van zorgverlening en praktijkvoering te kunnen bieden. MensActief heeft als uitgangspunt de krachten te bundelen om mono- en multidisciplinair een sterk samenwerkingsverband te verkrijgen, waarin de huidige ontwikkelingen van de zorg het best op de cliënt kan worden afgestemd. MensActief gaat zich richten de ontwikkeling van specifieke b beweegprogramma’s en protocollen voor diverse doelgroepen. MensActief zal voortdurend kwaliteitsverbetering en verbreding van activiteiten nastreven. MensActief werkt samen vanuit de bestaande, vertrouwde praktijklocaties van oefentherapie Cesar en Mensendieck. In de bij MensActief aangesloten praktijken zijn specialisten in houding en beweging werkzaam, elk met nog bijzondere specialisatie(s). De therapeuten hebben een jarenlange ervaring in hun vak en bundelen hun expertise en kracht om optimale zorg te kunnen verlenen aan hun cliënten. Ze volgen de huidige ontwikkelingen in de zorg op de voet en willen samen een hoge kwaliteit van werken en praktijkvoering leveren. MensActief heeft naast die algemene deskundigheid vele specialisaties in huis. De samenwerkende oefentherapeuten bieden specifieke beweegprogramma’s voor diverse doelgroepen, waaronder zwangeren, patiënten met de ziekte van Bechterew, Parkinson en artrose. Enkelen van hen zijn gespecialiseerd als bedrijfsoefentherapeuten. De MensActief therapeuten richten zich in de eerste plaats op mensen die hun lichaam in hun werk of beroep zwaar en/of eenzijdig belasten, waardoor ze een verhoogd risico lopen op klachten. Maar het gaat ook om ouderen, zwangeren, kinderen/pubers en chronisch zieken. Voor een groot aantal van deze specifieke doelgroepen zijn of worden door de aangesloten therapeuten producten ontwikkeld. Centraal daarin staat het voorkomen dan wel het zo goed mogelijk omgaan met klachten. Preventie, arbeidsreïntegratie en het behoud van kwaliteit van leven heeft onze bijzondere aandacht. Voor meer informatie: http://www.mensactief.nl.
Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand