Chronische Pijn netwerk

© Versie 14.0 Januari 2024

Algemeen

U ervaart pijn. Als deze pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor uw dagelijks functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: Hoe moet ik er mee omgaan ? Waar doe ik goed aan nu de pijn mijn leven over lijkt te nemen ? Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwde behandelmethode, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw dagelijkse leven.

De behandeling

De Oefentherapeut van deze praktijk is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. Na drie maanden worden de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats met uw verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.

Wat mag u van de behandeling verwachten ?

Tijdens de behandeling is uw Oefentherapeut als het ware uw coach. Samen met de oefentherapeut gaat u met de door u gestelde doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit "normaal leven en werken" en voor de ander "beter omgaan met spanningen". Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw eigen mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat u het vertrouwen in uw eigen lichaam weer hervindt, zodat u dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat u - en niet uw pijn- uiteindelijk weer uw leven bepaalt.

Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Zij werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patientgestuurde zorg. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is, gericht op het werken aan een betere kwaliteit van leven en bewegen. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals huisartsen, revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli's. Meer informatie is te vinden op www.netwerkchronischepijn.nl.

Vergoeding

Oefentherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. De vergoeding is afhankelijk van welk aanvullend pakket u heeft afgesloten voor paramedische zorg oefentherapie Cesar/Mensendieck. Ik adviseer u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen. Zie ook het onderwerp omtrent vergoedingen op deze site.

Aanmelden

Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar een Oefentherapeut Cesar/Mensendieck die aangesloten is bij het Netwerk Chronische Pijn, maar u kunt ook zonder verwijzing terecht. U kunt zich aanmelden bij Annemieke de Feiter (via deze website, zie Contact).

Meer informatie

Wellicht heeft u nog vragen over de behandeling van chronische pijn of zoekt u algemene informatie over chronische pijn. U kunt met uw vragen terecht bij Annemieke de Feiter. Of kijk op de website www.netwerkchronischepijn.nl, of kijk naar het filmpje met Uitleg over Chronische Pijn.
Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand