Cursus ‘Vallen Verleden Tijd’

fff

dddd

kkk

2017
N
d
dd
0
© Versie 5.0 April 2017

Privacy

De praktijk voor oefentherapie Cesar Heinkenszand hecht veel waarde aan uw privacy. In de behandelruimte is de privacy gewaarborgd.  Tevens hanteren wij in de praktijk een privacy reglement. Voor u betekent dit dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerprogramma  zijn opgeslagen. Dit programma is niet toegankelijk voor derden.  Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsgegevens, worden in een afgesloten ruimte bewaard. Wij stellen prijs op uw privacy en trachten er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut ? U kunt er iets mee doen! Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geinformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure: De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruikt maken van de klachtenprocedure. De Klachten -en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het Klachtenloket Paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen en informatie: email: info@klachtenloketparamedici.nl telefoon: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 09:00 tot 12:30 uur)

Klachten en Privacy

Home Voorstellen CliŽnt-ervaring Specialisaties Praktisch Diversen Nieuws Contact
Praktijk voor Oefentherapie Cesar Heinkenszand